e-mail: svet@eldiaclaro.com
tel.: +7 (495) 742 52 27; +7 (905) 552 40 49
21 Aug 2014

Fashion collection MODANEGODA/коллекция одежды Modanegoda

Fashion by Oksana Negoda.
Photography by Anton Lanshakov.
Make up & hair by Svet.La-a.
Model — Olga.
Accessories collection & etching on silk by ElDiaClaro.